Visie

In trainingen en cursussen van Groeiedag staan de volgende begrippen centraal. Samen vormen ze een visie op herstel en persoonlijke ontwikkeling.

Vertrouwen en moed. 
Een besluit om een cursus of training te volgen vraagt om vertrouwen dat dit je iets waardevols gaat brengen. Ook daarna is het nodig om vertrouwen te houden in jezelf, het leerproces en de anderen. Duurzame verandering vraagt de nodige tijd en inzet. Vooral wanneer je patronen wilt veranderen die je een leven lang hebt opgebouwd. Leren gaat gepaard met vallen en opstaan. Durven experimenteren en ‘falen’ is hierbij essentieel. Ook vraagt het moed om de regie over je eigen leerproces te nemen en je bijvoorbeeld uit te spreken wanneer je vastloopt.

Eigen regie en verantwoordelijkheid
We kunnen vaak niet bepalen wat ons overkomt in het leven. Ontwrichtende ervaringen kunnen aanleiding zijn voor overweldigende gevoelens zoals verdriet, machteloosheid en wanhoop. Het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens en reacties op de gebeurtenissen helpt je om je innerlijke kracht te vergroten en pijnlijke levenspatronen te doorbreken.

Tevredenheid zit in jezelf
Vreugde, tevredenheid en innerlijke rust zijn kwaliteiten die in ieders menselijke natuur besloten liggen. We kunnen dit meer ervaren naarmate onze aandacht minder in beslag wordt genomen door verwachtingen, oordelen, grieven, spijt en zorgen. Persoonlijke ontwikkeling kan worden beschouwd als een uitdaging om te veranderen wat je kunt veranderen, te aanvaarden wat je niet kunt veranderen en het onderscheid te leren tussen beide. 

Verbondenheid
Een mens heeft behoeften en verlangens. Wanneer deze in voldoende mate zijn vervuld, vergroot dit de ruimte voor het ervaren van tevredenheid. Veel behoeften worden ingevuld in verbinding met anderen, bijvoorbeeld in vriendschappen of in andere sociale rollen. Door maatschappelijke rollen te vervullen dragen we bij aan de vervulling van de behoeften van anderen. Het ons (weer) verbinden met anderen is een belangrijke katalysator voor persoonlijke ontwikkeling en herstel. 

Plezier
Leren kan leuk zijn. Humor, plezier en ‘spelen’ dragen bij aan ontspanning en creativiteit. In de trainingen en cursussen van Groeiedag is hier dan ook ruimte voor.

Zin en betekenis
Waar kom je vandaan? Begrip en aanvaarding van je verleden dragen bij aan je focus en energie in het heden. De lering die je hebt getrokken uit pijnlijke ervaringen kan jezelf en anderen tot dienst zijn.

Waar wil je heen? Doelen geven richting aan de keuzes die je maakt en kunnen een grote inspiratie zijn. Het kan makkelijker zijn om te genieten van een reis als je een idee hebt waar je naar op weg bent. De trainingen en cursussen van Groeiedag zijn ontwikkeld vanuit gemeenschappelijke leerdoelen. Daarbinnen is er ruimte voor afstemming op ieders persoonlijke leerdoelen. 

Heb je een vraag of wil je meer weten over een (maatwerk) training of cursus in jouw organisatie? Neem gerust contact op.