Edwin Reurings (1971)

Ik begeleid trainers bij het begeleiden van herstelgerichte groepen. In mijn cursussen en trainingen bied ik ondersteuning bij de uitdagingen van hun begeleiderspraktijk. Mijn opdrachtgevers zijn GGZ-instellingen en andere organisaties die zich richten op herstel. Ik werk vanuit ervaring met – en een visie op – persoonlijke ontwikkeling en herstel. Op basis van mijn ervaringen met spiritualiteit ontwikkelde ik een cursus ‘Spiritualiteit & herstel’.

Achtergrond

Ik zie mijzelf als een ‘levensonderzoeker’. Open voor de inspiratie van anderen en met een grote behoefte om mijn antwoorden op levensvragen zelf te ontdekken. Daarvoor heb ik de gebaande paden nogal eens verlaten en een aantal keer het roer omgegooid.

Na een HBO-opleiding informatica en Master of Science-opleiding kennistechnologie werkte ik 10 jaar o.a. als consultant en docent. In deze jaren groeide langzaam maar zeker de behoefte om andere kwaliteiten te benutten en verder te ontwikkelen. In 2003 volgde ik een opleiding tot trainer in communicatieve vaardigheden en persoonlijke effectiviteit. Na afronding van deze opleiding startte ik vanuit Groeiedag met het aanbieden van trainingen rondom het thema ‘spreekangst’.

In de jaren daarna gaf ik als trainer en coach begeleiding in het spreken voor groepen en geweldloze communicatie aan particulieren en medewerkers in organisaties. Ik volgde de opleiding ‘Embodying & teaching nonviolent communication’ bij Connecting2life. Sinds 2016 geef ik trainingen en cursussen ‘begeleiden van herstelgerichte groepen’ waarin diverse aspecten van mijn loopbaan en leven samenkomen. Daarnaast volg ik momenteel de opleiding ‘Non-duale coaching en therapie’ bij Art of Life.

Inspiratiebronnen

In mijn twintiger jaren raakte ik geïnteresseerd in persoonlijke groei en spiritualiteit. In de loop der jaren verdiepte mij o.a. in The Work van Byron Katie, een Cursus in Wonderen, Geweldloze Communicatie, het werk van Ramana Maharshi en andere leraren in non-dualiteit. Deze methoden en levensvisies heb ik als zeer behulpzaam ervaren om meer levensvervulling te vinden. 

Ervaringsdeskundigheid 

Ik heb ervaren dat voor gezonde spirituele ontwikkeling, balans zeer belangrijk is. Om te ontdekken dat een mens veelomvattender is dan hij vanuit zijn ratio kan bedenken, zijn een zekere openheid en overgave essentieel. Deze openheid en overgave brengen een nieuwe beleving van de realiteit, die zeer vervullend en overtuigend kan zijn. Anderzijds heb ik ervaren dat voldoende contact houden met ‘het aardse’ en het rationele denken, essentiële voorwaarden zijn voor een stabiele en duurzame ontwikkeling.

Het op een gezonde wijze integreren van spiritualiteit in mijn leven was een leerproces met vallen en opstaan. Ik heb een aantal verwarrende en ontwrichtende perioden meegemaakt waarvoor ik hulp zocht bij spirituele guru’s en deskundigen. Bij het herstellen van deze perioden heb ik geleerd dat begrip van het unieke karakter van de ontwrichting essentieel was voor mijn herstel. Om dit begrip te ontwikkelen was en ben ik nog steeds vooral op mijzelf aangewezen. 

Ik heb ervaren dat herstel een uniek, persoonlijk proces is waarin vertrouwen, verbinding met anderen, zelfinzicht en ruimte voor zelfontplooiing belangrijke ingrediënten zijn. 

Wil je meer weten over mij of mijn aanbod? Neem gerust contact op