Edwin Reurings (1971)

Sinds 2003 ondersteun ik mensen bij hun communicatieve ontwikkeling, met name in groepen en ook individueel. De laatste jaren begeleid ik vooral trainers bij het begeleiden van groepen in de herstelgerichte zorg. In mijn cursussen en trainingen bied ik ondersteuning bij de uitdagingen van hun begeleiderspraktijk. Ik werk vanuit ervaring met – en een visie op – persoonlijke ontwikkeling en herstel, voor opdrachtgevers in de geestelijke gezondheidszorg en daarbuiten.

Achtergrond

Ik zie mijzelf als een ‘levensonderzoeker’. Open voor de inspiratie van anderen en met een verlangen om mijn antwoorden op levensvragen zelf te ontdekken. Daarvoor heb ik de gebaande paden nogal eens verlaten en een aantal keer het roer omgegooid.

Na een HBO-opleiding informatica en Master of Science-opleiding kennistechnologie werkte ik tot 2003 o.a. als consultant en docent. In deze jaren groeide langzaam maar zeker de behoefte om andere kwaliteiten te benutten en verder te ontwikkelen. In 2003 volgde ik een opleiding tot trainer in communicatieve vaardigheden en persoonlijke effectiviteit. 

In de jaren daarna gaf ik als trainer en coach voornamelijk begeleiding in het spreken voor groepen (omgaan met spreekangst) aan particulieren en medewerkers in organisaties. Ik volgde de opleiding ‘Embodying & teaching nonviolent communication’ bij Connecting2life in 2014. Sinds 2016 geef ik trainingen en cursussen ‘Begeleiden van herstelgerichte groepen’ waarin mijn ervaring met trainen, geweldloze communicatie en herstel samenkomt. Daarnaast volg ik momenteel de opleiding ‘Non-duale coaching en therapie’ bij Art of Life.

Inspiratiebronnen

In mijn twintiger jaren raakte ik geïnteresseerd in persoonlijke groei en spiritualiteit. In de loop der jaren verdiepte ik mij o.a. in The Work van Byron Katie, een Cursus in Wonderen, Geweldloze Communicatie, het werk van Ramana Maharshi en andere leraren in non-dualiteit. Deze methoden en levensvisies heb ik als zeer behulpzaam ervaren om meer levensvervulling te vinden. 

Ervaring met herstel 

Ik heb ervaren dat voor gezonde spirituele ontwikkeling, balans zeer belangrijk is. Om te ontdekken dat een mens veelomvattender is dan hij vanuit zijn ratio kan bedenken, zijn een zekere openheid en overgave essentieel. Dit kan een andere beleving van de realiteit brengen, die zeer vervullend en overtuigend kan zijn. 

Een gebalanceerde omgang met spiritualiteit bleek voor mij een persoonlijk leerproces te zijn met vallen en opstaan. Ik zocht daarbij hulp binnen het reguliere en alternatieve circuit. Bij het herstellen van een aantal verwarrende perioden blijkt vooral mijn eigen begrip van het unieke karakter van de valkuilen essentieel voor mijn herstel. In de cursus ‘Spiritualiteit & herstel‘ wil ik mensen inzicht geven in de valkuilen op de spirituele ontwikkelingsweg.

Wil je meer weten over mij of mijn aanbod? Neem gerust contact op