Spirituele ervaringen en valkuilen

Spirituele ervaringen kunnen je herinneren aan je ware aard en je helpen om meer rust, geluk en vreugde in jezelf te vinden. Sommige ervaringen kunnen je gebruikelijke perspectief op je leven en de wereld danig veranderen. Met name direct na een ingrijpende levensgebeurtenis lijkt er een verhoogde kans te zijn dat verhoogde spirituele activiteit tot psychische ontwrichting leidt. Een juist begrip vooraf, of een juiste duiding of interpretatie van de ervaringen achteraf, kan dan cruciaal zijn voor evenwichtige spirituele ontwikkeling.

In de onderstaande tabel worden verschillende ervaringen genoemd en de valkuil die bij deze ervaring op kan treden. De kans dat dit gebeurt is uiteraard afhankelijk van de unieke levenssituatie van de betreffende persoon. Een aantal van onderstaande ervaringen kunnen overigens ook goed onder een andere noemer geschaard worden dan de spirituele.

Ervaring

Valkuil / risico

eenheidservaring, aanwezigheid van een transcedente realiteit ervaren
 • beperkende interpretaties maken, bijv. van een belonende, straffende of oordelende God
 • dwingende opdrachten van ‘hogerhand’ ervaren
diep inzicht krijgen in eigen missie of roeping door visioen of openbaring
 • overschatten van de eigen missie, een ‘wereldredder’ worden,
 • verlies van focus op hier-en-nu, ongeduldig worden, noodzakelijk voorwerk willen overslaan.

directe relatie ervaren tussen de binnenwereld (denken, voelen) en de buitenwereld (synchroniciteit)

 • alles op zichzelf betrekken (betrekkingswaan)
 • veelvuldig ‘tekens’ zien en volgen met verlies van autonomie en eigen regie over beslissingen als gevolg
intuïtieve beelden, gevoelens en gedachten hebben
 • dwingende stemmen horen
 • misinterpretaties & projecteren vanuit het eigen ego
voelen wat er in anderen / de omgeving omgaat, eenheidservaringen met mensen

vervloeien met de ander, energieën / lijden van anderen overnemen en met zich meedragen, verlies van kracht en contact met eigen gronding, moeilijk los kunnen komen uit contacten.

besef van veranderd bewustzijn / een andere dimensie ervaren achter de aardse realiteit
 • het leven als een illusionaire film ervaren
 • contactverlies met anderen / vervreemding
verhoogde inspiratie en creativiteit ervaren
jezelf verliezen in onhaalbare projecten of uitvindingen

groter besef van onderlinge verbondenheid en eigen vermogen om een positieve invloed te hebben

zich voor alles verantwoordelijk voelen, schuldgevoelens hebben

helder zicht hebben op eigen behoeften en verlangens en het vermogen om ze te vervullen

verslaafd raken

minder afhankelijk worden van (stimulerende) omstandigheden / substanties

zelfontkenning, ascetisme

zelfwaardering, waarderen van de eigen uniciteit, spiritualiteit en levensweg

ontwikkeling van spiritueel ego, speciaalheid, superioriteit, ‘schijnverlichting’.

het eigen ego doorzien en kunnen relativeren, flexibel omgaan met eigen menselijkheid / vergissingen

ontkennen van de eigen vergissingen, ontlopen van verantwoordelijkheden, denken het ego volledig overstegen te hebben.

oplossen van het valse ego-bewustzijn

doodsangst, angst voor vernietiging 

je bewuster worden van menselijke complexiteit / nuances, minder zwart/wit denken

 • besluiteloos raken, twijfelziek
 • geen besef van eigen grenzen, over zich heen laten lopen
ontwikkelen van vertrouwen en het vermogen tot acceptatie
 • overmoed
 • niet meer vertrouwen op eigen impulsen en initiatieven
 • lethargie, gelatenheid, depressie
 • naïviteit, over zich heen laten lopen

extatische energetische gewaarwordingen / kundalini-ervaringen door intensieve meditatie of yoga-beoefening

kundalini verstoringen, psychose

ontwaken van het ‘derde oog’

problemen met aankijken van mensen, energetische vervloeiing.

ervaring van liefdevolle overgave en toewijding aan betekenisvolle doelen

verlies van autonomie en eigen regie, bijv. bij overgave aan spirituele meester of groepering (sekte)

toename van energie en levenslust

slaapstoornissen, slaapgebrek

In de cursus ‘Gezond omgaan met spiritualiteit‘ komen bovengenoemde valkuilen aan bod en manieren waarop ze kunnen worden voorkomen.

Links naar andere websites over spiritualiteit en de risico’s.