Ik tijdens bijeenkomsten onder meer over begeleiden van groepen.

Als begeleider van een groep wil ik eraan bijdragen dat alle aanwezigen een stap vooruit zetten in het bereiken van hun doelen. Ik begeleid groepen op een vraaggerichte manier. Dat wil zeggen dat ik de ingebrachte vragen en antwoorden centraal stel. We gaan op zoek naar de vraag achter de vraag en naar antwoorden die daarop aansluiten. We gebruiken alles wat er gebeurt om te zien en te oefenen hoe we als begeleider ermee om kunnen gaan.

Tijdens de bijeenkomst hebben we de mogelijkheid om de groep op een vraaggerichte manier mede te begeleiden. Door de feedback van anderen krijgen we gaandeweg meer inzicht in onszelf en onze manier van begeleiden. De kwaliteit en het effect van onze begeleiding nemen hierdoor toe. Je kunt met én zonder ervaring als groepsbegeleider deelnemen aan een of meer bijeenkomsten.

Je kunt bijvoorbeeld deelnemen op 2 november tussen 10 en 17 uur bij Je bent nu hier in Haarlem. Of misschien op een ander moment, in jouw groep of organisatie? Voor vragen en aanmelden kun je me mailen.

Je kunt mij achteraf geven wat jij wilt.

Ik schreef over bijeenkomsten op 05-09-2019 om 10:00 uur, 19-09-2019 om 10:00 uur