Herstel is een uniek proces waarin vertrouwen,  verbinding met ervaringsgenoten, zelfinzicht en ruimte voor zelfontplooiing belangrijke ingrediënten zijn.

Edwin Reurings (1971)

Sinds 2003 ondersteun ik mensen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, voornamelijk in groepen. Momenteel werk ik met name voor opdrachtgevers in de geestelijke gezondheidszorg en voor herstelondersteunende organisaties. Mijn cursussen aldaar gaan over het begeleiden van groepen, geweldloze communicatie en zingeving. 

Achtergrond
Ik zie mijzelf als een ‘levensonderzoeker’. Open voor de inspiratie van anderen en met een verlangen om mijn antwoorden op levensvragen zelf te ontdekken. Daarvoor heb ik de gebaande paden nogal eens verlaten en een aantal keer het roer omgegooid.

Na een HBO-opleiding informatica en Master of Science-opleiding kennistechnologie werkte ik tot 2003 o.a. als consultant en docent. In deze jaren groeide langzaam maar zeker de behoefte om andere kwaliteiten te benutten en verder te ontwikkelen. In 2003 volgde ik een opleiding tot trainer in communicatieve vaardigheden en persoonlijke effectiviteit bij KB&K.

In de jaren daarna gaf ik als trainer en coach voornamelijk begeleiding in het spreken voor groepen aan particulieren en medewerkers in organisaties. Ik volgde de opleidingen Embodying & teaching nonviolent communication bij Connecting2life (2014), Non-duale coaching en therapie bij Art of Life (2018) en de Masteropleiding Trainingsacteren bij de Trainingsacteur Academie (2019).

Inspiratie
In mijn twintiger jaren raakte ik geïnteresseerd in persoonlijke groei en spiritualiteit. In de loop der jaren verdiepte ik mij o.a. in The Work van Byron Katie, een Cursus in Wonderen, Geweldloze Communicatie, het werk van Ramana Maharshi en andere leraren in non-dualiteit. Deze methoden en levensvisies heb ik als zeer behulpzaam ervaren om meer geluk en levensvervulling te vinden.

Ik heb ervaren dat voor gezonde spirituele ontwikkeling een juiste balans tussen intuïtie en ratio belangrijk is. Het vinden van deze balans bleek voor mij een persoonlijk leerproces te zijn met vallen en opstaan. Ik zocht daarbij hulp binnen het reguliere en alternatieve circuit. Bij mijn herstel blijken vooral het eigen inzicht en begrip van mijn ervaringen essentieel te zijn. Ik zet deze ervaring graag in voor anderen, onder meer in het project Spiritualiteit in balans.

Wil je meer weten over mij of mijn aanbod? Neem gerust contact op.