Cursus ‘Tevredenheid in je dagelijks leven’

Hoe tevreden ben jij? Mis je iets in je leven? Een liefdespartner misschien, nieuwe vriendschappen, leuker werk of zou je gewoon blijer willen zijn met je leven zoals het nu is? Hoe tevreden jij je voelt, lijkt helemaal af te hangen van wat je in je leven hebt bereikt en om je heen hebt verzameld … toch?

Verlangens en behoeften zijn nuttige drijfveren waarmee je levenskeuzes kunt maken die bijdragen aan een vervullend leven. In deze cursus kun je echter ontdekken dat je al meer tevreden kunt zijn zonder dat eerst je situatie is veranderd. Je leert om anders te kijken naar je leven en de wereld om je heen. Je begint met het aanvaarden van je leven zoals dat nu is. Ook maak je meer ruimte voor tevredenheid door te onderzoeken hoe ontevredenheid in jezelf ontstaat en hoe je dat kunt voorkomen. Je wordt je gaandeweg bewuster van je werkelijke verlangens en behoeften. In de cursus word je uitgenodigd om actie te ondernemen om deze te vervullen!

Door meditaties, gesprekken en praktische oefeningen leer je gaandeweg meer vanuit aanvaarding, ontspanning en tevredenheid in het leven te staan. In acht bijeenkomsten van twee uur komen de volgende onderwerpen aan bod

1)Wat is tevredenheid?
In de eerste bijeenkomst ga je met de andere cursisten kennismaken en bespreken we wat we nodig hebben voor een prettige omgang met elkaar. Verder gaan we in op de vraag wat tevredenheid voor ons betekent en op welke vlakken we meer tevredenheid zouden willen ervaren.

2) Tevreden zijn met hoe het nu is
Het is prettig als je bereikt wat je wilt door wat je doet voor jezelf, een ander of de wereld. Aanvaarding van ‘hoe het nu is’ kan je helpen om tevredenheid te vinden in elk moment, ook als bepaalde wensen nog niet zijn vervuld. Aanvaarding is het opgeven van innerlijk verzet tegen wat er nu feitelijk is in jouw leven en de wereld daaromheen, inclusief het verleden en de toekomst zoals je die verwacht. Aanvaarden is een vorm van liefhebben. Zelfs je eigen verzet kun je aanvaarden. Aanvaarding is niet hetzelfde als berusting. Na het aanvaarden van een huidig feit kun je nog steeds actie ondernemen om een situatie te veranderen. Elke stap die je in de richting van aanvaarding zet, maakt ruimte voor liefde, tevredenheid én opmerkelijk genoeg ook voor duurzame verandering. In deze bijeenkomst oefenen we dat.

3) Hoe voorkom je ontevredenheid?
Het is mogelijk om je tevreden te voelen terwijl de dingen anders lopen dan je zou willen. Hoe je over je leven denkt en wat je van dingen vindt, spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Wanneer je op een afwijzende manier denkt over je situatie, jezelf of anderen, dan maak je jezelf daarmee ontevreden. In deze bijeenkomst gaan we met elkaar op zoek naar onze beperkende gedachten. We leren zo hoe we meer tevreden kunnen zijn in situaties waarin we onszelf nu ontevreden voelen.

4) Wat wil je?
Wat wil je? Vaak weten we heel goed wat we níet willen. Elke gedachte waarin je je van iets afkeert, geeft ook aan wat je graag wél zouden willen, wat voor jou belangrijk is. In deze bijeenkomst kijken we naar behoeften en verlangens die achter onze afkeer schuilen. We kunnen gevoelens van ontevredenheid leren herkennen als een teken dat één of meer verlangens niet vervuld zijn. Als we beter weten wat we willen en het onszelf op een ontspannen manier toestaan om het te ontvangen dan neemt de kans op de vervulling van onze behoeften toe. Naarmate we zelf meer tevreden worden kunnen we in onszelf een toenemende behoefte ontdekken om bij te dragen aan het welzijn van anderen.

5) Communiceren wat je wilt
Om sommige wensen uit te laten komen hebben we de medewerking van andere mensen nodig. Hoe maak jij duidelijk wat je wilt? De manier waarop je je wensen duidelijk maakt, bepaalt mede hoe graag anderen jou willen helpen. Eisen we iets of vragen we het en mag de ander van ons ook ‘nee’ zeggen? In deze bijeenkomst oefenen we met een ontspannen manier van het communiceren van onze wensen. Ook besteden we aandacht aan wederkerigheid in de relaties met anderen.

6) Durven en doen
In deze bijeenkomst gaan we actie ondernemen om onze behoeften en verlangens te vervullen. We kijken eerst naar alles wat ons hierbij tegen lijkt te houden. Wat helpt jou om een stap te durven zetten? We ondersteunen elkaar om iets in ons leven te veranderen dat bijdraagt aan meer tevredenheid.

7) en 8) Tevreden verder
In de zevende en achtste bijeenkomst kijken we terug op onze acties van de voorgaande bijeenkomst. We bereiden eventueel nieuwe stappen voor. We doen meer inzicht op om ons gevoel van tevredenheid te vergroten, of we nu bereiken wat we willen of (nog) niet.

NB: de laatste bijeenkomst kan periodiek worden ingepland als een ‘terugkomdag’-deel om bij te dragen aan verdere integratie en toepassing van het geleerde in het dagelijks leven.

Voor wie?

De cursus is voor jou bedoeld als:

  • je een ontwrichtende ervaring hebt meegemaakt zoals burn-out, verslaving of psychische problematiek
  • je losser wilt komen van beperkende gedachten en gewoontepatronen
  • je meer tevredenheid wilt ervaren in je dagelijks leven

Doelen van de cursus

  • je bent je meer bewust van wat wél en wat niet bijdraagt aan tevredenheid
  • je voelt je meer tevreden over je huidige situatie
  • je bent je meer bewust van je wensen en verlangens en je hebt stappen gezet om deze te vervullen.
  • je ervaart meer tevredenheid in je dagelijks leven