Cursus ‘Tevredenheid in je dagelijks leven’

Hoe tevreden ben jij? Mis je iets in je leven? Een liefdespartner misschien, nieuwe vriendschappen, leuker werk of zou je gewoon blijer willen zijn met je leven zoals het nu is? Hoe tevreden jij je voelt, lijkt helemaal af te hangen van wat je in je leven hebt bereikt en om je heen hebt verzameld, toch?

In deze cursus kun je ontdekken dat je al meer tevreden kunt zijn zonder dat eerst je situatie is veranderd. Je leert om anders te kijken naar je leven en de wereld om je heen. Je begint met het ‘omarmen’ van je leven zoals dat nu is. Ook maak je meer ruimte voor tevredenheid door te onderzoeken hoe ontevredenheid in jezelf ontstaat en hoe je dat kunt voorkomen. Je wordt je bewuster van je wensen en verlangens en tijdens de cursus word je uitgenodigd om actie te ondernemen om ze te vervullen!

Door gesprekken en praktische oefeningen leer je gaandeweg meer vanuit aanvaarding, ontspanning en tevredenheid in het leven te staan. In acht bijeenkomsten van twee uur komen de volgende onderwerpen aan bod.

1) Wat is tevredenheid?
In de eerste bijeenkomst ga je met de andere cursisten kennismaken en bespreken we wat we nodig hebben voor een prettige omgang met elkaar. Verder gaan we in op de vraag wat tevredenheid voor ons betekent en waar we in ons dagelijks leven nog meer tevredenheid zouden willen ervaren.

2) Tevreden zijn met hoe het nu is
Het is fijn als je bereikt wat je wilt. Aanvaarding van ‘hoe het nu is’ kan je helpen om tevredenheid te vinden in elk moment, ook als bepaalde wensen nog niet zijn vervuld. Aanvaarding is het opgeven van innerlijk verzet tegen wat er nu is: in de wereld, in jouw leven, inclusief je verleden en de toekomst zoals je die verwacht. Elke stap die je in de richting van aanvaarding zet, maakt ruimte voor tevredenheid en opmerkelijk genoeg ook voor verandering. In deze bijeenkomst oefenen we dat.

3) Hoe voorkom je ontevredenheid?
Het is mogelijk om je tevreden te voelen terwijl de dingen anders lopen dan je wilt. Hoe je over je leven denkt en wat je van dingen vindt, spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Wanneer je op een afwijzende manier denkt over je situatie, jezelf of anderen, dan maak je jezelf daarmee ontevreden. In deze bijeenkomst gaan we met elkaar op zoek naar onze beperkende gedachten. We onderzoeken hoe we meer ruimte voor tevredenheid kunnen maken, in situaties waarin we onszelf nu ontevreden voelen.

4) Wat wil je?
Vaak weten we heel goed wat we ní­et willen. Elke gedachte waarin je je van iets afkeert, geeft ook aan wat je graag wél zouden willen, wat voor jou belangrijk is. In deze bijeenkomst kijken we naar behoeften en verlangens die achter onze afkeer schuilen. We kunnen gevoelens van ontevredenheid leren herkennen als een teken dat één of meer verlangens niet vervuld zijn. Als we beter weten wat we willen en het onszelf op een ontspannen manier toestaan om het te ontvangen dan neemt de kans op de vervulling van onze behoeften toe.

5) Communiceren wat je wilt
Om sommige wensen uit te laten komen hebben we de medewerking van andere mensen nodig. Hoe maak jij duidelijk wat je wilt? De manier waarop je je wensen duidelijk maakt, bepaalt mede hoe graag anderen jou willen helpen. Eis je iets of vraag je het? Kan de ander ook ‘nee’ zeggen? In deze bijeenkomst oefenen we met een ontspannen manier van communiceren die eraan bijdraagt dat we ontvangen wat we willen.

6) Durven en doen
In deze bijeenkomst gaan we actie ondernemen om onze behoeften en verlangens te vervullen. We kijken eerst naar alles wat ons hierbij tegen lijkt te houden. Wat helpt jou om een stap te durven zetten? We ondersteunen elkaar om iets in ons leven te veranderen dat bijdraagt aan meer tevredenheid.

7) en 8) Tevreden verder
In de zevende en achtste bijeenkomst kijken we terug op onze acties van de voorgaande bijeenkomst. We bereiden eventueel nieuwe stappen voor. We doen meer inzicht op om ons gevoel van tevredenheid te vergroten, of we nu bereiken wat we willen of (nog) niet.

NB: de laatste bijeenkomst kan eventueel periodiek worden ingepland als een terugkomdag-deel om bij te dragen aan verdere integratie en toepassing van het geleerde in het dagelijks leven.

Voor wie?

De cursus is voor jou bedoeld als:

  • je een ontwrichtende ervaring hebt meegemaakt zoals burn-out, verslaving of psychische problematiek
  • je losser wilt komen van beperkende gedachten en gewoontepatronen
  • je meer tevredenheid wilt ervaren in je dagelijks leven

Doelen van de cursus

  • je bent je meer bewust van wat wél en wat niet bijdraagt aan tevredenheid
  • je voelt je meer tevreden over je huidige situatie
  • je bent je meer bewust van je wensen en verlangens en je hebt stappen gezet om deze te vervullen.
  • je ervaart meer tevredenheid in je dagelijks leven