Cursus ‘Spiritualiteit & herstel’

Spiritualiteit gaat in essentie over het (leren) leven vanuit liefde en het daarin ervaren van je eigen oorsprong en levensgeluk. Op deze ontwikkelingsweg kunnen spirituele ervaringen een inspirerende en heilzame werking hebben. Deze ervaringen kunnen spontaan optreden, als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen of door spirituele beoefening zoals meditatie.

Spirituele ervaringen kunnen een mens diep raken, waarbij een andere, vervullende realiteit kan worden ervaren. Je wordt je bewuster van je zingeving, motivaties en kwaliteiten waardoor je meer betekenis kunt geven aan je leven. Je ontwikkelt je vermogen om met pijnlijke emoties en stress om te gaan. Gaandeweg ontstaat meer ruimte voor de ervaring van geluk en tevredenheid die niet afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden.

Spirituele ervaringen kunnen ook leiden tot ontwrichting wanneer de balans met ‘het aardse’ zoek raakt. Zonder een juist begrip of interpretatie kunnen ze zelfs aanleiding zijn voor depressie of psychose. Niet zelden is er dan sprake geweest van een onderliggend verlangen om te vluchten voor de (pijnlijke) realiteit van het dagelijks bestaan.

In de cursus ‘Spiritualiteit & herstel’ besteden we aandacht aan de heilzame effecten van spirituele ontwikkeling en ook aan het voorkomen van de valkuilen. Diverse vormen van spiritualiteit die bij kunnen dragen aan je persoonlijke ontwikkeling en herstel komen aan bod. We wisselen persoonlijke ervaringen uit en je ontvangt suggesties om op een veilige, evenwichtige manier met spiritualiteit om te gaan.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor mensen die zich spiritueel willen ontwikkelen, als katalysator voor hun persoonlijke ontwikkeling of herstel van een ontwrichtende ervaring. Als deelnemer herken je je daarnaast in één of meer van de volgende redenen voor deelname:

  • je hebt interesse in spiritualiteit en wilt hiermee een evenwichtige start maken
  • je hebt ervaring met spirituele beoefening en wilt jezelf hierin verder ontwikkelen,
  • je wilt je spirituele ervaringen delen en spiegelen aan die van anderen,
  • je wilt meer inzicht in de valkuilen die verband houden met spiritualiteit voordat je met spirituele ontwikkeling begint,
  • je hebt een ontwrichtende ervaring gehad en je wilt deze beter begrijpen en in de toekomst voorkomen.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit acht dagdelen van elk drie uur. Aan de cursus kunnen maximaal 10 mensen deelnemen.

Heb je een vraag of wil je meer weten over een (maatwerk) training of cursus in jouw organisatie? Neem gerust contact op.