Cursus ‘begeleiden van herstelgerichte groepen’

De cursus ‘begeleiden van herstelgerichte groepen’ is bedoeld voor ervaringsdeskundigen die herstelgerichte groepen of cursussen begeleiden of willen leren begeleiden. Het is dus niet nodig om ervaring als groepsbegeleider te hebben. De deelnemers hebben zelf een ontwrichtende levenservaring meegemaakt (bijv. ervaring met burnout, psychische kwetsbaarheid of verslaving) en het herstel daarvan.

In 8 bijeenkomsten van elk 3 uur komen de volgende onderwerpen aan bod:

Zicht op (eigen) begeleiderschap

 • Werken vanuit een herstelgerichte visie
 • Doelen van een herstelgerichte groep
 • Visie op eigen begeleiderschap
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Bewust zijn van eigen oordelen en allergieën

Verbindend / geweldloos communiceren

 • Waarnemen en interpreteren
 • Gevoelens herkennen en benoemen
 • Behoeften herkennen en benoemen
 • Verzoeken doen
 • Empathisch luisteren

Voorbereiden van groepsbijeenkomsten

 • Opstarten van een nieuwe groep
 • Voorbereiden van een (herstel)groep
 • Tevredenheid van deelnemers peilen / vergroten

Communicatieve vaardigheden van de groepsbegeleider

 • Kennismakingsgesprekken voeren
 • Voorbereid en improviserend spreken voor een groep
 • Feedback geven
 • Respectvol begrenzen
 • Deelnemers uitnodigen tot participatie
 • Omgaan met heftige emoties, conflicten en weerstand
 • Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en eigen regie
 • Bijdragen aan veiligheid en vertrouwen
 • Valkuilen bij (co)groepsbegeleiding

In de cursus oefenen we praktische begeleidingsvaardigheden, voorafgegaan door de nodige theoretische kennis. Naast opbouwende tips is er vooral ook aandacht voor jouw kwaliteiten. Je krijgt meer inzicht in jezelf en in je gedrag als trainer / co-trainer / procesbegeleider. Het positief effect van je begeleiding neemt toe en je gaat met meer plezier toekomstige groepssituaties tegemoet. 

Praktische informatie

Aan de cursus kunnen maximaal 10 personen deelnemen. Bij de cursus hoort een cursusmap met o.a. oefeningen en (voorbereidings)-opdrachten. Daarnaast bevat de map een readergedeelte met de theorie die in de cursus aan bod komt. Per bijeenkomst wordt van de deelnemers gemiddeld 1 á 2 uur voorbereidingstijd gevraagd.

De cursus kan worden opgevolgd door korte, periodieke trainingen ‘begeleiden van herstelgerichte groepen’ waarin praktijksituaties kunnen worden in gebracht en geoefend.

Heeft u een vraag of wilt u een oriënterend gesprek over een (maatwerk) training of cursus voor uw organisatie?
Neemt u gerust contact op.