Cursus ‘begeleiden van herstelgerichte groepen’

De cursus ‘Begeleiden van herstelgerichte groepen’ is bedoeld voor ervaringsdeskundigen die herstelgerichte groepen of cursussen begeleiden of willen leren begeleiden. Het is dus niet nodig om ervaring als groepsbegeleider te hebben. Als cursist heb je bij voorkeur wel een cursus of opleiding tot ervaringswerker gevolgd.

Als begeleider van een herstelgerichte groep maak je een veilige leeromgeving mogelijk waarin de deelnemers optimaal kunnen werken aan hun herstel. De deelnemers aan je groep zijn herstellende van een ontwrichtende levenservaring zoals burn-out, een psychische kwetsbaarheid of verslaving.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

herstelgericht communiceren

 • bewust worden van eigen oordelen
 • oordelen voorkomen in communicatie
 • luisteren met presentie
 • omgaan met heftige emoties
 • verzoeken doen
 • feedback geven
 • omgaan met weerstand, kritiek en conflict
 • vergroten van empowerment, eigen regie en verantwoordelijkheid van deelnemers

voorbereiden en begeleiden van bijeenkomsten

 • omgaan met structuur en tijd
 • groepsgesprekken begeleiden
 • aandacht en ruimte verdelen onder de deelnemers
 • inspelen op signalen uit de groep
 • evalueren van bijeenkomsten
 • samen een groep begeleiden

In de cursus oefenen we praktische begeleidingsvaardigheden, voorafgegaan door de nodige theoretische kennis. Hierbij wordt zoveel mogelijk afgestemd op persoonlijke uitdagingen van de cursisten. Naast opbouwende tips is er vooral ook aandacht voor jouw kwaliteiten. Je krijgt meer inzicht in jezelf en in je gedrag als trainer / co-trainer / procesbegeleider. Het positief effect van je begeleiding neemt toe en je gaat met meer plezier toekomstige groepssituaties tegemoet. In de cursus wordt gebruikt gemaakt van de methode Geweldloze communicatie.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van elk drie uur. Aan de cursus kunnen maximaal 10 personen deelnemen.  Deelnemers aan de cursus ontvangen een cursistenhandleiding met theorie en praktische oefeningen (omvang: 90 pagina’s). Voor organisaties is de cursus ook als compleet lespakket af te nemen (begeleiders- en cursistenhandleiding). De cursus kan worden gecombineerd met korte, periodieke trainingen ‘Begeleiden van herstelgerichte groepen in de praktijk‘ waarin praktijksituaties kunnen worden ingebracht en geoefend.